Traject A'dam - Utrecht

Door dertig km. spoor uit te breiden en te vernieuwen is een knelpunt in het spoorwegnet opgelost. Het zeer drukke traject tussen Amsterdam en Utrecht ging op de schop. Op een rigoureuze manier.

Project

In de fase van aankoop door NS en bouwrijp maken van de grond zijn onze producten als grondkeerwanden en stootplaten gebruikt.

Daarna kwamen de spoorbouwers aan het woord. Naast het bestaande twee-sporige tracé is een complete nieuwe spoorbaan aangelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van het uitgebreide assortiment van fundatieblokken voor de bovenleiding en ook de diverse fundaties bij installatie van alle seinwezen.

De twee nieuwe sporen zijn in stilte in gebruik genomen; we zijn tenslotte nog maar halverwege het project.

De volgende fase betrof de vernieuwing van de twee oude sporen. Ook die zijn volledig verwijderd, het ballastbed vernieuwd, en helemaal opnieuw aangelegd. Mét nieuw spoor, nieuwe bovenleiding en seinwezen. En in het nieuwe tracé is ook een nieuwe halte Utrecht-Zuilen opgenomen en een aquaduct onder het riviertje ‘het Gein’ bij Abcoude gebouwd.

Ter hoogte van dit aquaduct is in april 2007 het complete vier-sporige tracé in gebruik genomen.

Met de fundatieblokken en voeten van Strukton Prefab Beton kan dit tracé weer de komende 50 jaar mee.