Nieuws

Innovatief gansverjagend gras als grondstof voor bio-based straatmeubilair

28 augustus 2015

Bio-based designzitbanken als wenkend perspectief voor de circulaire economie. Deze duurzame innovatie is het resultaat van samenwerking tussen technologiebedrijf Strukton, luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, Miscanthusgroep, Hogeschool Inholland, TheSolidGrounds en Hempflax. Zij kwamen vandaag overeen bio-based straatmeubilair te plaatsen op Amsterdam Airport Schiphol. Eind dit jaar krijgen Schiphol Plaza en andere publieke locaties binnen de gemeente Haarlemmermeer acht zitbanken van Olifantsgras.

Ondertekening biobased beton 

Het bio-based straatmeubilair wordt geproduceerd van de Miscanthusgrassoort Olifantsgras. Olifantsgras is een vogelwerend gewas. Het telen van dit gras verhoogt de vliegveiligheid, omdat het ook ganzen verjaagt.

Strukton is een van de deelnemers in het initiatief theGROUNDS om innovatieve toepassingen te ontwikkelen voor een duurzame luchthaven. In die hoedanigheid heeft Strukton in zijn prefab-betonlab experimenten gedaan met de toepassing van miscanthus in beton. Als één van de eerste partijen is Strukton erin geslaagd om hiervan een solide bouwsteen te maken. Van het sterk vezelhoudende plantenmateriaal wordt nu bio-composiet en bio-beton van goede kwaliteit gemaakt. Een innovatief bio-based materiaal met grote mogelijkheden voor de toekomst.

Aanleiding

Vogels – in het bijzonder  ganzen – vormen een groot risico rondom vliegvelden. Vogelaanvaringen leveren jaarlijks veel vertraging en schade, bovendien is de vliegveiligheid in het geding. Door het verjagen en zelfs vergassen van groepen vogels is de populatie gestabiliseerd, maar voor een duurzame en meer diervriendelijke teruggang van het aantal vogels is een andere strategie nodig.

Op initiatief van luchthaven Schiphol is in 2010 theGROUNDS opgericht. Hierdoor startte de zoektocht naar vogelvriendelijke langetermijnoplossingen voor de vliegveiligheid. Dit leidde in 2011 tot een Green Deal tussen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, Wageningen UR en de landbouwcoöperatie Miscanthusgroep. Een transitie in het landschap rondom Schiphol vond plaats met als doel om wisselteelten zoals graan en bieten, waar de vogels juist op af komen, te vervangen door vogelwerende vezelgewassen zoals het meerjarige Olifantsgras (een Miscanthussoort), Hennep en Vlas.

Betrokken partijen

Vanuit de gezamenlijke visie en bedrijfseconomische voorwaarden is het belangrijk om voor deze gewassen toepassingen te vinden in het gebied waardoor de lijnen in de keten kort blijven. Hiermee profileert regio Schiphol zich als hotspot voor de circulaire economie.
TheSolidGrounds (TSG kennismakelaars), voortgekomen uit theGROUNDS en mede uitvoerder van de genoemde Green Deal, nam het initiatief voor de Ambachtelijke Academie op Schiphol Trade Park. Het doel hiervan is om samen met Hogeschool Inholland, Wageningen UR en ondernemers in het nieuwe Miscanthus-landschap toepassingen te ontwikkelen en een leeromgeving bio-based economy op te zetten. Daar begonnen de eerste experimenten met Miscanthus-beton.

Strukton, member van theGROUNDS, is in het Prefab Beton-lab gaan experimenteren met de toepassing van Miscanthus in beton. Als één van de eerste is Strukton erin geslaagd om hiervan een solide bouwsteen te maken.

Het initiatief om straatmeubilair te maken van de verschillende vezelgewassen komt van Hogeschool Inholland vanuit de samenwerking in de Ambachtelijke Academie. Ondersteund door het ‘Center for Bio-Based Economy’ en het programma ‘Duurzame Techniek & Groen’ onderzoeken studenten en experts van het Composietenlab van Hogeschool Inholland de verwerking van, door Hempflax bewerkte, Hennep- en vlasvezels in vezelversterkte composieten.

Inmiddels zijn de bovengenoemde partijen gezamenlijk in staat om biocomposiet en biobeton van goede kwaliteit te produceren. Deze showcase op een publiekslocatie die de verbinding maakt tussen Miscanthus-beton, bio-composiet en de omgeving en ook nog binnen het gebied waar de biovezels groeien, is de volgende stap in het verhaal van de transitie naar de circulaire economie.

Bank artist impression 600x375
Bank gebruikstoepassing 600x

Lees hier meer over ons duurzaam doen.